Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δίδακτρα και Τρόπος Καταβολής

Δίδακτρα και Τρόπος Καταβολής 

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 4.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.

Enar Devices