Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δίδακτρα και Τρόπος Καταβολής

Δίδακτρα και Τρόπος Καταβολής 

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 4.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγεί υποτροφία για τους φοιτητές με την καλύτερη σειρά επιτυχίας.

Enar Devices