Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόγραμμα Σπουδών

Κομιώτης Δημήτριος, Μήτσος Χρήστος

Σύγχρονες μέθοδοι εκχύλισης φυσικών προϊόντων. Καινοτόμες διεργασίες προ-καθαρισμού και συμπύκνωσης εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων. Μέθοδοι τελικής ήπιας ξήρανσης των συμπυκνωμένων εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων και παραγωγής βιοδραστικών προϊόντων σε σκόνη. Οι διάφορες τεχνολογίες ομογενοποίησης και μικρο-ενθυλάκωσης / νανο-ενθυλάκωσης και η εφαρμογές τους στην παραγωγή υψηλής δραστικότητας φυσικών προϊόντων. Προηγμένες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των δραστικών συστατικών σε φυσικά προϊόντα.

Στάγκος Δημήτριος, Γιακουντής Αντώνιος

Η πολυπλοκότητα των ιικών γενωμάτων. DNA και RNA ιοί. PCR, RT-PCR, Nested PCR, MULTIPLEX PCR, Real Time PCR (τεχνολογίες taqman probes, molecular beacons, scorpions, FRET, SYBR GREEN). DropletDigitalPCR, Immuno-PCR, LCR, NASBA, bDNA.
Τοξίνες κλινικών και περιβαλλοντικών μικροοργανισμών και μηχανισμοί δράσης τους.
Χρήση μικροοργανισμών στην τοξικολογία. Βάσεις δεδομένων για Τοξικολογία.
Δημιουργία και ανάλυση Μοριακού Προφίλ Τοξικότητας με Μικροσυστοιχίες. Μοριακοί μηχανισμοί δράσης ιών. Μηχανισμοί ανθεκτικότητας στα γεωργικά φάρμακα. Μοριακός έλεγχος νωθείας ζωικών και φυτικών προϊόντων.

Νέπκα Χαριτίνη, Τσιτσιμπίκου Χριστίνα, Τσαρούχας Κωνσταντίνος, Βασιλόπουλος Ιωάννης, Πολυάνθη Παπαναστασίου, Γραίκας Νικόλαος

Βασικές αρχές γενικής και τοξικολογικής παθολογίας, ανατομίας και ιστοπαθολογίας ανθρώπου και πειραματοζώων. Βασικές αρχές μορφολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας και βιοχημείας των κύριων οργάνων. Επίδραση του φύλου στην τοξικολογία οργάνων. Τεχνικές ιστολογικής αποτίμησης δειγμάτων. Παραδείγματα τοξικής δράσης ουσιών και η παθοφυσιολογία τους.
Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών και του πρωτοκόλλου μελέτης. Στάδια ολοκλήρωσης, τύποι και κατηγορίες κλινικών μελετών. Αντικείμενα κλινικών μελετών, αναδρομικές και προοπτικές μελέτες. Συλλογή, καθαρισμός και έλεγχος δεδομένων. Στατιστικά εργαλεία. Αδειοδότηση κλινικών μελετών, ηθικές επιπτώσεις.

Κουρέτας Δημήτριος, Στάγκος Δημήτριος

Μηχανισμοί τοξικότητας και κυτταρικού θανάτου. Δοκιμασίες invitroτης δράσης αντιοξειδωτικών ( DPPH, ABTS, DNA προστασία απο οξειδωτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και της δίαιτας, ανάλυση οξειδωτικού στρές σε ευκαρυωτικά κύτταρα με κυτταρομετρία ροής ). Ανάλυση της χημειοπροφυλακτικής δράσης παραγόντων της διατροφής invivoσε ανθρώπινο αίμα ( μέτρηση ολικής αντιοξειδωτικής κατάστασης, γλουταθειόνης, οξείδωσης πρωτεινών, υπεροξείδωσης λιπιδίων, καταλάσης)

Κουρέτας Δημήτριος, Μαμούρης Ζήσης, Καρπούζας Δημήτριος, Δεδούσης Γεώργιος, Χαρουτουνιάν Σέρκο, Γιαννούλης Θεμιστοκλής, Τσίκου Δανιέλα, Γκαραγκούνης Κωνσταντίνος

Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Μέθοδοι εκτίμησης της οικοτοξικότητας των ουσίων σε επίπεδο εργαστηρίου και ανοιχτού πεδίου .
Πλαίσιο αξιολόγησης της οικοτοξικότητας των γεωργικών φαρμάκων στην Ευρωπαική Κοινότητα.
Τοξικές ουσίες στα τρόφιμα. Μύκητες. Ουσίες που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα. Αλλεργιογόνα στην τροφή. Διατροφική ρύθμιση των κυτοχρωμάτων Ρ 450. Αλληλεπίδραση φαρμάκων και διατροφής. Τροποποίηση του καρκίνου από περιορισμό θερμίδων. Χημειοπροφύλαξη απο τροφές. Γλουταθειόνη και ο ρόλος της. Τοξικολογία των ΓΤ τροφίμων. Μεθοδολογία της ανίχνευσης ΓΤΟ στα τρόφιμα και στο περιβάλλον.

Ασπροδίνη Ευτυχία, Τσακάλωφ Ανδρέας, Κοβάτση Λήδα, Τσιτσιμπίκου Χριστίνα, Βιζιριανάκης Ιωάννης

Φυσικοχημικές ιδιότητες μορίων που συνδέονται με τη βιολογική τους δράση και την έμμονη παρουσία τους στο περιβάλλον. Υπολογιστικές μέθοδοι για τη διασύνδεση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της βιολογικής δράσης των ξενοβιοτικών με τη μοριακή τους δομή. Μοριακός μηχανισμός δράσης ξενοβιοτικών ουσιών. Παραδείγματα μηχανισμών δράσης σε ζώα που δεν έχουν αντιστοιχία στον άνθρωπο. Ανάπτυξη βιοχημικών δεικτών, όπως “-omics”, ως δείκτες έκθεσης γενικότερα. Χρήση νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογικών εφαρμογών σε ανθρώπινους ιστούς. Κλινική και Ιατροδικαστική τοξικολογία. Doping, παθοφυσιολογία και τοξικές δράσεις του doping, μεταβολισμός ουσιών doping. Γενικές αρχές και διαπίστευση μεθόδων. Υπολογιστικά μοντέλα τοξικοκινητικής βασισμένα στη φυσιολογία.

Κουρέτας Δημήτριος, Σαρηγιάννης Δημοσθένης, Νικολοπούλου Δήμητρα, Τσιτσιμπίκου Χριστίνα, Φούφα Ελένη

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Χημικών Προϊόντων και Βιοκτόνων – Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Προστασία του καταναλωτή – περιορισμοί στην κυκλοφορία ουσιών και προϊόντων. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αξιολόγηση και στρατηγικές αξιολόγησης κινδύνου. Το παράδειγμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου και ο τρόπος νομοθετικής αντιμετώπισης του. Ταξινόμηση χημικών ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ. Διαχείριση κινδύνου και κοινοποίηση του κινδύνου. Γενετικά τροποποιημένοι Οργανισμοί.

Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος, Αραποστάθης Στάθης, Πανταζής Βασίλειος E., Μαυροφόρου Άννα

Εμπορευματοποίηση του γενετικού υλικού, βιοηθικα ζητήματα απο αναδυόμενες τεχνολογίες όπως συνθετική βιολογία, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, διάκριση ανακάλυψης απο εφεύρεση, τράπεζες γενετικών δεδομένων, ζητήματα απορρέοντα από τις εθνικες και κοινοτικές ρυθμίσεις για την τοξικότητα ουσιών.