Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόγραμμα Σπουδών

Κομιώτης Δημήτριος, Μήτσος Χρήστος

Σύγχρονες μέθοδοι εκχύλισης φυσικών προϊόντων. Καινοτόμες διεργασίες προ-καθαρισμού και συμπύκνωσης εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων. Μέθοδοι τελικής ήπιας ξήρανσης των συμπυκνωμένων εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων και παραγωγής βιοδραστικών προϊόντων σε σκόνη. Οι διάφορες τεχνολογίες ομογενοποίησης και μικρο-ενθυλάκωσης / νανο-ενθυλάκωσης και η εφαρμογές τους στην παραγωγή υψηλής δραστικότητας φυσικών προϊόντων. Προηγμένες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των δραστικών συστατικών σε φυσικά προϊόντα.

Κουρέτας Δημήτριος, Γιακουντής Αντώνιος

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ολοένα
αυξανόμενου αριθμού χημικών παραγόντων με δυνητικά τοξικές επιπτώσεις σε
άνθρωπο και περιβάλλον. Η τοξικολογική εκτίμηση ρίσκου αυτών των ενώσεων
στηρίζεται πλέον στις σύγχρονες μοριακές μεθοδολογίες. Η επιστήμη της
Τοξικογονιδιωματικής εφαρμόζει τεχνολογίες Αλληλούχησης Επόμενης Γενεάς
ώστε να συμβάλλει στην εκτίμηση του τοξικολογικού κινδύνου σε μοριακό
επίπεδο. Εφαρμογή της Προληπτικής Τοξικογονιδιωματικής μεθοδολογίας
αποκαλύπτει τον τρόπο που αντιδρά το γονιδίωμα ενός οργάνου, ιστού ή
μεμονωμένου κυττάρου στον τοξικό παράγοντα ( risk characterization).
Συγκρίνοντας αλλαγές στο σύνολο του μεταγραφόματος, πρωτεόματος ή
μεταβολόματος μεταξύ τοξικών παραγόντων είναι εφικτή η πρόβλεψη πιθανών
τοξικών επιπτώσεων ακόμα και σε χαμηλές δόσεις ή βραχυχρόνια έκθεση στην
χημικό παράγοντα. Η Λειτουργική Τοξικογονιδιωματική έρχεται να
συμπληρώσει τις παραπάνω μεθοδολογίες αφού προσφέρει για πρώτη φορά τα
εργαλεία για να εντοπιστεί ο άμεσος μοριακός στόχος που προκαλεί την
τοξικότητα, επιτρέποντας την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών
προσεγγίσεων ή εκτίμησης πιθανών τοξικών παρενεργειών.

Νέπκα Χαριτίνη, Τσιτσιμπίκου Χριστίνα, Τσαρούχας Κωνσταντίνος, Βασιλόπουλος Ιωάννης, Πολυάνθη Παπαναστασίου, Γραίκας Νικόλαος

Βασικές αρχές γενικής και τοξικολογικής παθολογίας, ανατομίας και ιστοπαθολογίας ανθρώπου και πειραματοζώων. Βασικές αρχές μορφολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας και βιοχημείας των κύριων οργάνων. Επίδραση του φύλου στην τοξικολογία οργάνων. Τεχνικές ιστολογικής αποτίμησης δειγμάτων. Παραδείγματα τοξικής δράσης ουσιών και η παθοφυσιολογία τους.
Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών και του πρωτοκόλλου μελέτης. Στάδια ολοκλήρωσης, τύποι και κατηγορίες κλινικών μελετών. Αντικείμενα κλινικών μελετών, αναδρομικές και προοπτικές μελέτες. Συλλογή, καθαρισμός και έλεγχος δεδομένων. Στατιστικά εργαλεία. Αδειοδότηση κλινικών μελετών, ηθικές επιπτώσεις.

Κουρέτας Δημήτριος, Στάγκος Δημήτριος

Μηχανισμοί τοξικότητας και κυτταρικού θανάτου. Δοκιμασίες invitroτης δράσης αντιοξειδωτικών ( DPPH, ABTS, DNA προστασία απο οξειδωτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και της δίαιτας, ανάλυση οξειδωτικού στρές σε ευκαρυωτικά κύτταρα με κυτταρομετρία ροής ). Ανάλυση της χημειοπροφυλακτικής δράσης παραγόντων της διατροφής invivoσε ανθρώπινο αίμα ( μέτρηση ολικής αντιοξειδωτικής κατάστασης, γλουταθειόνης, οξείδωσης πρωτεινών, υπεροξείδωσης λιπιδίων, καταλάσης)

Κουρέτας Δημήτριος, Μαμούρης Ζήσης, Καρπούζας Δημήτριος, Δεδούσης Γεώργιος, Χαρουτουνιάν Σέρκο, Γιαννούλης Θεμιστοκλής, Τσίκου Δανιέλα, Γκαραγκούνης Κωνσταντίνος

Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Μέθοδοι εκτίμησης της οικοτοξικότητας των ουσίων σε επίπεδο εργαστηρίου και ανοιχτού πεδίου .
Πλαίσιο αξιολόγησης της οικοτοξικότητας των γεωργικών φαρμάκων στην Ευρωπαική Κοινότητα.
Τοξικές ουσίες στα τρόφιμα. Μύκητες. Ουσίες που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα. Αλλεργιογόνα στην τροφή. Διατροφική ρύθμιση των κυτοχρωμάτων Ρ 450. Αλληλεπίδραση φαρμάκων και διατροφής. Τροποποίηση του καρκίνου από περιορισμό θερμίδων. Χημειοπροφύλαξη απο τροφές. Γλουταθειόνη και ο ρόλος της. Τοξικολογία των ΓΤ τροφίμων. Μεθοδολογία της ανίχνευσης ΓΤΟ στα τρόφιμα και στο περιβάλλον.

Ασπροδίνη Ευτυχία, Κοβάτση Λήδα, Τσιτσιμπίκου Χριστίνα, Βιζιριανάκης Ιωάννης

Φυσικοχημικές ιδιότητες μορίων που συνδέονται με τη βιολογική τους δράση και την έμμονη παρουσία τους στο περιβάλλον. Υπολογιστικές μέθοδοι για τη διασύνδεση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της βιολογικής δράσης των ξενοβιοτικών με τη μοριακή τους δομή. Μοριακός μηχανισμός δράσης ξενοβιοτικών ουσιών. Παραδείγματα μηχανισμών δράσης σε ζώα που δεν έχουν αντιστοιχία στον άνθρωπο. Ανάπτυξη βιοχημικών δεικτών, όπως “-omics”, ως δείκτες έκθεσης γενικότερα. Χρήση νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογικών εφαρμογών σε ανθρώπινους ιστούς. Κλινική και Ιατροδικαστική τοξικολογία. Doping, παθοφυσιολογία και τοξικές δράσεις του doping, μεταβολισμός ουσιών doping. Γενικές αρχές και διαπίστευση μεθόδων. Υπολογιστικά μοντέλα τοξικοκινητικής βασισμένα στη φυσιολογία.

Κουρέτας Δημήτριος, Σαρηγιάννης Δημοσθένης, Νικολοπούλου Δήμητρα, Τσιτσιμπίκου Χριστίνα, Φούφα Ελένη

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Χημικών Προϊόντων και Βιοκτόνων – Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Προστασία του καταναλωτή – περιορισμοί στην κυκλοφορία ουσιών και προϊόντων. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αξιολόγηση και στρατηγικές αξιολόγησης κινδύνου. Το παράδειγμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου και ο τρόπος νομοθετικής αντιμετώπισης του. Ταξινόμηση χημικών ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ. Διαχείριση κινδύνου και κοινοποίηση του κινδύνου. Γενετικά τροποποιημένοι Οργανισμοί.

Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος, Αραποστάθης Στάθης, Πανταζής Βασίλειος E., Κουρέτας Δημήτριος

Εμπορευματοποίηση του γενετικού υλικού, βιοηθικα ζητήματα απο αναδυόμενες τεχνολογίες όπως συνθετική βιολογία, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, διάκριση ανακάλυψης απο εφεύρεση, τράπεζες γενετικών δεδομένων, ζητήματα απορρέοντα από τις εθνικες και κοινοτικές ρυθμίσεις για την τοξικότητα ουσιών.

Κουρέτας Δημήτριος

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση
θεμάτων ώστε να επιλύεται, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο (υλοποίηση)
επίπεδο, ένα ή περισσότερα προβλήματα που εντάσσονται στις επιστήμες
και τεχνολογίες του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. Τοξικολογία. Στον
φοιτητή παρέχεται με τον τρόπο αυτό, η ευκαιρία για σύνθεση και
αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των
σπουδών του