Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μαμούρης Ζήσης
Καθηγητής, Γενετικής Ζωικών Πληθυσμών

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.
DEA Γενετικής Πληθυσμών, Université PARIS VII, Γαλλία.
Thèse Γενετικής Πληθυσμών, Université PARIS VII, Γαλλία.

Δείτε εδώ