Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κοβάτση Λήδα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας

Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ Ελλάδα
Ιατρική Ειδικότητα Ιατροδικαστικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Ελλάδα
Διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο "Τοξικολογία" Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Ελλάδα

Δείτε εδώ