Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κοβάτση Λήδα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατροδικαστική και Τοξικολογία

Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ Ελλάδα
Ιατρική Ειδικότητα Ιατροδικαστικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Ελλάδα
Διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο "Τοξικολογία" Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Ελλάδα

Δείτε εδώ