Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στάγκος Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωϊκών Οργανισμών

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Γενετική Ανθρώπου, School of Biology, University of Leeds, Μ. Βρετανία
Διδακτορικό στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωϊκών Οργανισμών, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μεταδιδακτορική έρευνα (Postdoc.), School of Pharmacy, University of Colorado at Denver, U.S.A.

Δείτε εδώ