Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τσιτσιμπίκου Χριστίνα
Γενικό Χημείο Κράτους , Εθνικό γραφείο στήριξης REACH & CLP

Bachelor of Science in Chemistry, Department of Chemistry, University of Athens
Doctoral Degree in Chemical Engineering, School of Medicine, University of Athens

Δείτε εδώ