Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Γιαννούλης Θεμιστοκλής
Επίκουρος Καθηγητής

Πτυχίο: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ.
Μεταπτυχιακό: «Βιοτεχνολογία: Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» ΤΒΒ Π.Θ.
Διδακτορικό:  Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ

Δείτε εδώ