Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φούφα Ελένη
Γενικό Χημείο Κράτους - Εθνικό γραφείο στήριξης REACH & CLP

Πτυχίο Τμήματος Χημείας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989
Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Τμήματος Ωκεανογραφίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1993

Δείτε εδώ