Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τοξικολογιά θα είναι κλειστή στο διάστημα
1/8/2018 έως 19/8/2018.

Το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας θα λειτουργεί με προσωπικό
ασφαλείας. Επομένως οι φάκελοι των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
Τοξικολογία θα μπορούν να αποστέλλονται κανονικά στη διεύθυνση που έχει
ανακοινωθεί.

Εκ της Γραμματείας.

TAGS